Un espai amb moltíssimes possibilitats!

  
  

Contractació

  1. Fes la petició de contractació al següent formulari.
  2. Escriu-nos per què vols fer la reserva. 

Formulari de contractació

Required *


  • Condicions
  • Caldrà dipositar una fiança prèvia al lloguer de l’espai.
  • Caldrà abonar la quantitat de 15€ en concepte de neteja del local.
  • Queda permanentment prohibit fumar dins del local.
  • L’horari límit de lloguer de l’espai serà les 2h de la matinada.
  • La propietat i el client acordaran el lloguer de l’espai, acceptant la propietat l’activitat que s’hi desenvoluparà.
  • Durant la realització d’aquesta activitat, el client serà l’únic responsable.
  • La propietat només es farà responsable dels danys i/o desperfectes ocasionats pel propi local, és a dir, pels seus elements estructurals o infraestructurals.